EN DE
Sveiki atvykę į Ortho Baltic – vieną didžiausių ortopedijos technikos kompanijų Europoje!

Aplinkos apsauga

Ortho Baltic, aukštos kokybės personalizuotų medicinos priemonių gamintojas, rūpinasi aplinkos tausojimu, todėl propaguoja gamtai draugišką darbo kultūrą, moko darbuotojus saugiai naudoti aplinkai pavojingas medžiagas, rūšiuoja gamybos atliekas.

Aplinkos apsaugos politika:

  1. Kasdienėje veikloje vadovaujamasi kertiniais darbo kultūros ir aplinkos apsaugos principais: palaikoma nuolatinė darbo aplinkos švara, vykdomas taupus elektros, vandens, žaliavų ir kitų resursų naudojimas, gamybos atliekos rūšiuojamos ir perduodamos antriniam perdirbimui.
  2. Aplinkos tausojimas yra darbuotojų elgesio norma, o ne pareiga ar prievolė.
  3. Įmonė yra įdiegusi veiksmingą žaliavų ir kitų gamtos išteklių valdymo sistemą, state-of-the art žaliąsias gamybos technologijas, tarp jų ir 3D spausdinimą, veikiantį beatliekiniu principu, naudojasi atsinaujinančiais energijos šaltiniais.
  4. Įmonėje nuolat planuojamas ir vykdomas aplinkos užteršimo rizikų bei jų sukeliamos žalos vertinimas. Norėdami apsaugoti gamtą nuo žalingo ekonominės veiklos poveikio nuolat investuojame į rizikų prevenciją ir avarijų likvidavimo priemones, kurių, tikimės, niekada neprireiks panaudoti.
  5. Mes nuoširdžiai prisidedame prie visų tarptautinių ir nacionalinių įsipareigojimų laikymosi, aplinkos apsaugos tikslų ir normatyvinių reikalavimų vykdymo.

Prisiimdami atsakomybę už vykdomus veiksmus, įsipareigojame:

  • Vykdant veiklą laikytis visų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų bei LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimų.
  • Skirti reikalingus resursus esamiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
  • Periodiškai išanalizuoti ir vertinti gamybos proceso poveikį aplinkai, ir jį kontroliuoti.
  • Nuolat gerinti aplinkos vadybos sistemos veiksmingumą laikantis taršos prevencijos principų.
  • Prioritetus teikti tiekėjams, tiekiantiems gamybai produktus, darančius mažesnį poveikį aplinkai.

Vadovaudamasi šiomis nuostatomis kompanija įdiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri yra sertifikuota ir atitinka ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.

Parsisiųsti (pdf)