EN DE
Sveiki atvykę į Ortho Baltic – vieną didžiausių ortopedijos technikos kompanijų Europoje!

UAB „Baltic Orthoservice“ stiprina savo pozicijas užsienio rinkose

2018-04-19
UAB „Baltic Orthoservice“ stiprina savo pozicijas užsienio rinkose

UAB „Baltic Orthoservice“ įgyvendina projektą Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0135 „Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“, dalinai finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Projekto įgyvendinimo metu įmonė jau sudalyvavo 7 tarptautinėse parodose, vykusiose Vokietijoje, Kanadoje ir JAV bei š.m. gegužės 15-18 d. dar dalyvaus parodoje OTWorld 2018, Vokietijoje. Dalyvaudama tarptautinėse parodose UAB “Baltic Orthoservice” siekia išlaikyti ir stiprinti pozicijas esamose užsienio rinkose, skverbtis į naujas rinkas, didinti įmonės produktyvumą, tarptautiškumą bei žinomumą pasauliniu mastu. Dalyvavimas parodose sudaro palankias sąlygas įmonės eksporto augimui.

Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra” vertė – 89. 472 Eurų iš jų projekto vykdytojui iš Europos regioninės plėtros fondo paskirta 44.736 Eurų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-11-14– 2018-05-18.

 

 

 

Daugiau informacijos apie projektą teikia:

Projektų administravimo vadovas
Nerijus Kručkauskas
UAB ,,Ortho Baltic”
Taikos pr. 131a, LT-51124 Kaunas;
Tel:. +370 37 473970;
El.paštas: nerijus.kruckauskas@orthobaltic.lt

Atgal