EN DE
Sveiki atvykę į Ortho Baltic – vieną didžiausių ortopedijos technikos kompanijų Europoje!

Eksporto plėtrai ES parama

2015-07-30
Eksporto plėtrai ES parama

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2015-07-30

Kaunas

UAB ,,Baltic Orthoservice” įgyvendino  Europos regioninės plėtros fondo paramos lėšomis finansuojamą projektą UAB "Baltic Orthoservice" dalyvavimas tarptautinėse parodose sudarant prielaidas eksporto plėtrai. Sutarties Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-015

Projekto metu įmonė dalyvavo 7-iose tarptautinėse parodose, kurių metu buvo siekiama padidinti įmonės žinomumą tarptautinėje erdvėje ir eksporto apimtis.

Šiam projektui parama skirta pagal 2-os programos „Ekonomikos augimo veiksmų programa“ 2.2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2014 m. sausio 27 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. birželio 25 d.

Bendra projekto vertė – daugiau kaip 67 tūkst. eurų, iš jų projekto vykdytojui paskirta per 40 tūkst. eurų  – iš ES struktūrinių fondų,  Privačios projekto vykdytojo lėšos į projekto finansavimą – per 27 tūkst. eurų.

Daugiau informacijos apie projektą teikia

Rytis Suknelevičius, UAB ,,Baltic Orthoservice”

Taikos pr. 131a, LT-51124 Kaunas;

Tel:. +370 37 473970; Faks.: +370 37 473863;

El.paštas:rytis.suknelevicius@orthobaltic.lt;

Atgal