EN DE
Sveiki atvykę į Ortho Baltic – vieną didžiausių ortopedijos technikos kompanijų Europoje!

Ortho Baltic ir IT įmonių grupės darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

2014-10-22
Ortho Baltic ir IT įmonių grupės darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2014-10-22

UAB „Baltic Orthoservice“ kartu su partneriais įgyvendina projektą „UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" ir IT įmonių grupės darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas“, Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-160,  dalinai finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

UAB „Baltic Orthoservice“ (toliau Ortho Baltic) mokslinių tyrimų žinių pagrindu kuria ir diegia šiuolaikines pacientų aptarnavimo bei gamybos technologijas, įmonėje taip pat kuriama ortopedijos techninių priemonių projektavimo programinė įranga bei nauji techninės ortopedijos produktai. Kurdama aukštos pridėtinės vertės diagnostinius sprendinius ir gydymo produktus, Ortho Baltic nuolat bendradarbiauja su IT sektoriaus kompanijomis, kurios atlieka naujų produktų projektavimo, programavimo ir diegimo darbus.

Projekto tikslas – sustiprinti Ortho Baltic ir IT įmonių darbuotojų profesines žinias, kuriant naujus produktus, diegiant naujas technologijas ir vykdant mokslinius tyrimus. Planuojama apmokyti 132 darbuotojus iš 8 projekte dalyvaujančių įmonių, iš kurių 103 asmenys priklauso asmenims iki 29 metų, 29 asmenys priklauso asmenims virš 45 metų.

Projektas remiasi aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbuotojų, dirbančių skirtinguose sektoriuose (gamybos ir IT), profesinių įgūdžių tobulinimu, vykdant mokslinius tyrimus bei bendradarbiaujant naujų produktų kūrime ir pažangių technologijų taikyme.

Projekto metu sustiprintos funkcinės darbuotojų žinios sudarys sąlygas dviems skirtingiems sektoriams bendradarbiauti, atliekant mokslinius tyrimus, reikalingus sukurti prototipus, kurie vėliau gali būti komercializuoti. Tokiu būdu užtikrinamas bendradarbiaujančių sektorių konkurencingumas, ekonomikos augimas, išlaikomos aukštos kvalifikacijos darbo vietos, sudaromos galimybės naujų darbo vietų kūrimui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013/09/23 – 2015/09/22.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 870 696 Lt. Projekto vykdytojui skiriama iki 522 417,6 Lt. Projekto finansavimo lėšų. Projekto vykdytojas ir partneriai projektui įgyvendinti įsipareigoja skirti ne mažiau nei 348 278,4 Lt.            

 

                 

Atgal