EN DE
Sveiki atvykę į Ortho Baltic – vieną didžiausių ortopedijos technikos kompanijų Europoje!

Klientų tinklas pasaulyje plečiamas naudojantis ES parama

2012-12-06
Klientų tinklas pasaulyje plečiamas naudojantis ES parama

 

 

 


 

Informacinis pranešimas

2012 m. gruodžio 6 d.

 

Klientų tinklas pasaulyje plečiamas naudojantis ES parama

 

UAB ,,Baltic Orthoservice” įgyvendina  Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuojamą projektą „UAB "Baltic Orthoservice" dalyvavimas tarptautinėse parodose žengiant į naujas rinkas ir pristatant naujus produktus“. Sutarties Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-146.

Projekto metu bus siekiama padidinti įmonės žinomumą pasauliniu mastu ir sudaryti sąlygas eksporto plėtrai naujose šalyse ir naujose produktų ir paslaugų rinkose. Eksporto skatinimui bus parengtos įvairios įmonės žinomumą didinančios priemonės: rinkodarinė medžiaga, katalogai, bukletai. Įmonė dalyvaus 2 tarptautinėse parodose. Įgyvendindami šį projektą siekiame plėsti klientų tinklą pasaulyje.

Šiam projektui parama skirta pagal 2-os programos „Ekonomikos augimo veiksmų programa“ 2.2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“. Projekto įgyvendinimo pradžia - 2012 m. gegužės 23 d., planuojama projekto pabaiga – 2014 m. sausio 03 d.

Bendra projekto vertė – daugiau kaip 94,4 tūkst. litų. Iš jų projekto vykdytojui paskirta 52 tūkst. litų  – iš ES struktūrinių fondų,  privačios projekto vykdytojo lėšos į projekto finansavimą –  42,5 tūkst. litų.

 

Daugiau informacijos apie projektą teikia

Mindaugas Drėzas, UAB ,,Baltic Orthoservice”

Taikos pr. 131a, LT-51124 Kaunas;

Tel:. +370 37 473970; Faks.: +370 37 473863;

El.paštas:mindaugas.drezas@orthobaltic.lt;


 OB

Atgal