EN DE
Sveiki atvykę į Ortho Baltic – vieną didžiausių ortopedijos technikos kompanijų Europoje!

Privatumo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Ši Privatumo ir slapukų naudojimo politika yra skirta asmenų, kurie naudojasi UAB Ortho Baltic (toliau – „Duomenų valdytojas“, „Bendrovė“) interneto svetaine adresu: https://www.orthobaltic.lt/ informavimui apie tai, kokie duomenys renkami interneto svetainėje ir kaip jie tvarkomi, taip pat - kaip užtikrinamas svetainės lankytojų asmens duomenų saugumas.

Naršydami Svetainėje ar naudodamiesi mūsų Paslaugomis, Jūs, kaip mūsų svetainės lankytojas, sutinkate su šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas joje išdėstytas nuostatas.

Duomenų valdytojas – juridinis asmuo - UAB Ortho Baltic, veikiantis adresu: Taikos pr.131A, LT-51124 Kaunas, tel.nr.: 8-37 473970, el. paštas: gdpr@orthobaltic.lt,  įmonės kodas: 110866664, PVM mokėtojo kodas: LT108666610.

Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

UAB Ortho Baltic VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Asmens duomenų tvarkymo apimtis

Mūsų interneto svetainės lankytojų asmens duomenis visais atvejais mes tvarkome tik tiek, kiek tai yra būtina, siekiant palaikyti tinkamai veikiančią svetainę, jos turinį ir paslaugas. Svetainės lankytojų asmens duomenys iš esmės tvarkomi tik vartotojui sutikus. Išimtį sudaro tie atvejai, kuomet iš anksto gauti sutikimą dėl praktinių priežasčių neįmanoma, o tvarkyti duomenis leidžiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymo, naudojant techninius (būtinuosius) slapukus, teisinis pagrindas yra (BDAR) Nr. 2016/679  6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

Gavus vartotojo sutikimą, asmens duomenų tvarkymo, naudojant analitinius (statistinius) slapukus, teisinis pagrindas yra (BDAR) Nr. 2016/679  6 straipsnio 1 dalies a) punktas.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai yra nedideli tekstiniai įrašai (užimantys iki kelių KB), kuriuos, apsilankant mūsų interneto svetainėje, Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje ar kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia mūsų sistemai automatiškai rinkti ir išsaugoti tokius duomenis, kaip:

- interneto protokolo (IP) adresą; slapukų identifikatorius ir kt.;

- lankymosi svetainėje laiką, aplankytų puslapių skaičių;

- duomenis apie tai, kokios informacijos ieškote mūsų svetainėje.

Tikslai, kuriais naudojame slapukus

Slapukais siekiame:

– užtikrinti saugų interneto svetainės veikimą – slapukus naudojame mūsų saugumo funkcijų palaikymui,  netinkamo elgesio atvejų aptikimui bei nustatymui; 

– gerinti interneto svetainės veikimą - stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti interneto svetainės veikimą, tobulinti jos funkcionalumą, taip pat - analizuoti svetainės veikimą, kai Jūs apsilankote iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;

– analizuoti Jūsų įpročius, kad mūsų interneto svetainė būtų patogi naudoti, efektyvi ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius;

– išmatuoti į mūsų Svetainę siunčiamos informacijos srautus -  mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie interneto svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui.

Naudojami slapukai

Kiekvieną kartą, Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai,  kurie lieka Jūsų naudojamame įrenginyje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius mūsų interneto svetainėje - jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti. Taip pat yra sukuriami ir trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie galioja tol, kol naršote interneto svetainėje ir  yra ištrinami Jums baigus naršyti mūsų interneto svetainėje.

Sutikimas dėl slapukų naudojimo

Interneto svetainės puslapio viršuje, informavimo eilutėje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate interneto puslapio valdytojui į Jūsų įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną ir kt.) įrašyti slapukus.

Pagrindiniai mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai pagal jų rūšis, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį yra šie:

Būtinieji (techniniai) slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis interneto svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti seanso metu formose įvestą informaciją, prieiti prie apsaugotų mūsų interneto svetainės vietų. Be šių slapukų mūsų interneto svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.

Analitiniai (statistiniai) slapukai

Analitiniai slapukai mums parodo, ar lankytojas jau buvo lankęsis mūsų interneto svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą, taip pat padeda tobulinti svetainės veikimą.

Interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašas: 

 

Slapukų atsisakymas (blokavimas)

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Kai kuriais atvejais, keisdami naršyklių (pvz., Internet Explorer, Safari, Firefox ar Chrome) nustatymus, vartotojai gali patys kontroliuoti slapukų naudojimą ir pasirinkti – naudoti/nenaudoti slapukus. 

Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti funkciją - gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus, arba galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Nustatymų vieta naršyklės meniu priklauso nuo konkretaus naršyklės tipo. Daugiau informacijos:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera: https://help.opera.com/Windows/11.50/en/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje https://www.allaboutcookies.org/.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

UAB Ortho Baltic darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję laikytis konfidencialumo principo ir trečiosioms šalims neatskleisti bei laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo funkcijas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo santykiams.

 

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ TEISĖS

Lankydamiesi mūsų Interneto svetainėje, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo ir slapukų naudojimo politika ir suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje numatytais tikslais interneto svetainėje renkamus asmens duomenis.

Jūs turite teisę kreiptis į UAB Ortho Baltic pateikdami rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu: gdpr@orthobaltic.lt  ar tiesiogiai, atvykus į mūsų įmonę) suteikti Jums informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys yra  surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakysime galiojančių įstatymų, teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją raštu, jūsų nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu, kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo datos.

Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.

Jeigu, gavus Jūsų prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Gavus iš Jūsų rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu: gdpr@orthobaltic.lt ar tiesiogiai, atvykus į mūsų įmonę) visi apie Jus slapukų pagalba surinkti ir tvarkomi duomenys bus pašalinti (išskyrus atvejus, kai saugoti ir tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų). Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo datos.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. 

Jei dėl šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų - galite kreiptis elektroniniu paštu: gdpr@orthobaltic.lt

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo ir slapukų naudojimo politika yra periodiškai peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama. 

UAB Ortho Baltic interneto svetainėje skelbiama naujausia Privatumo ir slapukų naudojimo politikos versija.

 

Galiojanti versija: Privatumo ir slapukų naudojimo politika_v1

Patvirtinta: 2020/07/03

Sekanti peržiūra: iki 2021/07/01