EN DE
Sveiki atvykę į Ortho Baltic – vieną didžiausių ortopedijos technikos kompanijų Europoje!

Vykdomas adityvinės gamybos technologijų diegimo projektas

2018-04-06
Vykdomas adityvinės gamybos technologijų diegimo projektas

UAB „Baltic Orthoservice“, įgyvendindama projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0041 „Adityvinės gamybos technologijų diegimas Ortho Baltic“, dalinai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“, siekia įdiegti įmonėje adityvinės gamybos sistemas, gamybos procese naudojančias pažangiąsias medžiagas. Įgyvendinant projektą bus siekiama sustiprinti ir modernizuoti įmonės pramoninę bazę įsigyjant keramikos ir plastikų 3D spausdintuvus, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų gamybai plėtoti, panaudojant didelio poveikio technologijas. Šios įrangos įsigijimas leis padidinti darbuotojų sukuriamą pridėtinę vertę, darbo našumą, pagerinti produkto kokybę, sutrumpinti produkto pristatymo vartotojui terminą.

Bendra prpjekto "Adityvinės gamybos technologijų diegimas Ortho Baltic" vertė – 491.670 Eurų iš jų projekto vykdytojui iš Europos regioninės plėtros fondo paskirta 172.084 Eurų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-09 – 2020-05-08.

 

 

Daugiau informacijos apie projektą teikia:

Projektų administravimo vadovas
Nerijus Kručkauskas
UAB ,,Ortho Baltic”
Taikos pr. 131a, LT-51124 Kaunas;
Tel:. +370 37 473970;
El.paštas: nerijus.kruckauskas@orthobaltic.lt

Atgal