EN DE
Sveiki atvykę į Ortho Baltic – vieną didžiausių ortopedijos technikos kompanijų Europoje!

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „MAŠININIU MOKYMU GRINDŽIAMŲ PRIEŠ-OPERACINIO PLANAVIMO SISTEMŲ IR INOVATYVIŲ PERSONALIZUOTŲ BIOKERAMIKINIŲ IMPLANTŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJOS SUKŪRIMAS“

2020-07-13
ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „MAŠININIU MOKYMU GRINDŽIAMŲ PRIEŠ-OPERACINIO PLANAVIMO SISTEMŲ IR INOVATYVIŲ PERSONALIZUOTŲ BIOKERAMIKINIŲ IMPLANTŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJOS SUKŪRIMAS“

Ortho Baltic įgyvendina projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0141 „Mašininiu mokymu grindžiamų prieš-operacinio planavimo sistemų ir inovatyvių personalizuotų biokeramikinių implantų gamybos technologijos sukūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto "Mašininiu mokymu grindžiamų prieš-operacinio planavimo sistemų ir inovatyvių personalizuotų biokeramikinių implantų gamybos technologijos sukūrimas" įgyvendinimo metu bus siekiama:

1. iš esmės patobulinti priešoperacinio planavimo sistemą MICE (angl. Medical Implants Customization Engine) sukuriant tris naujus funkcionalumus:

1.1. automatizuotą personalizuotų 3D anatominių modelių rekonstrukciją iš radiologinių vaizdų, veikiančią mašininio mokymo (angl. machine learning) pagrindu;

1.2. automatizuotą personalizuotų 3D anatominių modelių struktūrinimą nustatant anatominių modelių klinikinius atskaitos taškus, veikiantį mašininio mokymo pagrindu;

1.3. biomechaninio modeliavimo sistemą, skirtą priešoperaciniam planavimui.

2. sukurti inovatyvius personalizuotus biokeraminius kaulo rekonstrukcijos implantus:

2.1. personalizuotus biokeraminiius kaulo rekonstrukcijos implantus (BioKer implantai);

2.2. personalizuotus biokeraminius kaulo rekonstrukcijos implantus su biologinę integraciją skatinančiomis hidrogelinėmis dangomis (BioSur implantai);

2.3. personalizuotus biokeraminius kaulo rekonstrukcijos implantus su audinių regeneraciją skatinančiais hidrogeliniais junginiais (BioReg implantai).

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu - Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC).

Bendra projekto „Mašininiu mokymu grindžiamų prieš-operacinio planavimo sistemų ir inovatyvių personalizuotų biokeramikinių implantų gamybos technologijos sukūrimas“ vertė siekia 2.151.001,33 Eur. Iš jų iš Europos regioninės plėtros fondo paskirta 1.218.345,56 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-07-09 – 2023-10-31.

Daugiau informacijos apie projektą teikia:

Projektų administravimo vadovė
Sandra Maslauskaitė-Šimonė
UAB ,,Ortho Baltic”
Taikos pr. 131a, LT-51124 Kaunas
El.paštas: sandra.simone@orthobaltic.lt

Atgal